Głos wolny, wolność ubezpieczający: Stefan KOSIEWSKI
czwartek, 03 maja 2007
od prawej: 1. dh Stefan Kosiewski, pwd; 3. dh 3. Kazimierz Jakóbczyk, były Burmistrz

 Czeladź, na Grabku 1967

od prawej: 1. dh Stefan Kosiewski, pwd; 3. dh 3. Kazimierz Jakóbczyk, były Burmistrz Miasta Czeladź

[...]  wysłuchaj                                                   

Z burmistrzami, których naganne zachowanie krytykuję, jestem po imieniu i uważam ich za swoich przyjaciół. Wychwalam ich za to, co czynią dobrze. I nie jest to żadne koleżka- koleżce, lecz szczera przyjaźń Polaka i emigranta politycznego w Niemczech do byłych komunistów w Czeladzi, którzy jak Marek Mrozowski zaliczyli już wszystkie partie, a jeszcze chętnie wstąpiliby pewnie gdzieś na Członka,  choćby dla odmiany do stowarzyszenia. Działającego jawnie i zgodnie z prawem, a nie pod filarami, czy pod łabędziem.

[...]

http://sowa.beeplog.de/17379_298715.htm 

W Polsce obowiązuje prawo regulujące sprawy zakładania i działania jawnych stowarzyszeń, ale rzecz jasna nie obowiązuje to prawo wszystkich obywateli na równych zasadach. W takim na przykład mieście Czeladź koło Katowic, rządzonym do marca 2007 roku przez Burmistrzów i Radnych wywodzących się z komunistycznej parti PZPR, od kilkunastu lat z Kasy Urzędu Miasta wypłacane są pieniądze na rzecz  Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi, które to stowarzyszenie nie posiada numeru identyfikacyjnego REGON, nie ma NIP, nie może przedstawić aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych, Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, bo nie ma go w tym rejestrze. Ale 2 maja 2007 roku znowu jakiś Członek tego, działającego chyba jednak z prawem na bakier, stowarzyszenia dostanie Nagrodę Miasta Czeladź przyznaną przez Radę Miasta Czeladź.  Jest to historia na pewno nie z bajki demokratycznej, ale opowieść o prawdziwych ludziach ze świata układów i pozorów.  22 lutego 2007 roku wystąpiłem do premiera Jarosława Kaczyńskiego o odwołanie burmistrza i rozwiązanie Rady Miasta Czeladź.

Nie idzie przy ty o to, żeby sprawiać przykrość byłym prezydentom i burmistrzom, czy też dogryzać Laureatom Nagrody Nobla i Miasta Czeladź. Rzecz przecież po staremu o jedność Rodaków i o to, żeby  przyznawać nagrody ludziom według zasług i zawiązywać stowarzyszenia według potrzeb.  Rzecz jasna według potrzeb faceta, który ma być wybrany na burmistrza, a nie tzw. potrzeb społecznych, które dla urzędników i polityków, ludzi światłych w Polsce są zawsze niezwykle trudne do sprecyzowania,  zupełnie jak zjawisko optyczne określane słowem miraż, powstające na skutek nakładania się różnych wartości, załamania światła.

Na pewno żadna z zainteresowanych osób nie potraktowała wniosku do premiera personalnie, jako wymierzonego w jej dietę radnego. Są przecież wykształcone i dobrze wychowane. Ja zaś urodziłem się w Czeladzi i wiele z tych osób znam, z różnych stron i z wielu spraw. Chodziliśmy razem do szkoły, działaliśmy w harcerstwie, studiowaliśmy w tym samym Uniwersytecie Sląskim....

http://sowa.MyPodcast.com

czwartek, 08 marca 2007
przy muzyce o poezji
  
piątek, 23 lutego 2007
Do Premiera RP wniosek o odwołanie burmistrza i zawieszenie Rady Miasta Czeladzi na okres 2 lat

Stowarzyszenie Europejskie Pons Gauli,

                                                          Frankfurt nad Menem, 22.02.2007 r.

Prezes Rady Ministrów

Pan Prof. Jarosław Kaczyński

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3

Szanowny Panie Premierze,

radni Czeladzi nie podjęli na posiedzeniu 19.02.2007 r. decyzji o wygaśnięciu mandatu burmistrza Marka Mrozowskiego, który z własnej woli nie oddał na czas oświadczenia majątkowego. 
 
W tej sytuacji wnioskuję o odwołanie burmistrza i zawieszenie Rady Miasta Czeladzi na okres 2 lat.
 
Nie może ignorować przepisów prawa żaden burmistrz. Nie mogą tego robić także radni w demokratycznej Rzeczypospolitej.
 
O tym, że prokuratura w Będzinie nie reaguje na doniesienia obywateli o przestępstwach popełnianych przez komunistów w Czeladzi informował w 1990 roku Tygodnik Solidarność  nr.49 (116) 7.12.1990.  Prokuratorzy z Będzina ukrywali akta spraw. Nie wiadomo też, co się stało się z wpłaconymi przez podejrzanych kaucjami, które nie trafiły na konto sądu - poinformowała siedemnaście lat później  inna gazeta.
 
Artykuł prasowy z 1990 roku informujący o prywatyzacji kopalni Saturn kończy  smutne stwierdzenie, że w Czeladzi nie pomogła nawet kontrola NIK, która dostrzegła całe zło grabieżczej prywatyzacji: Tu nadal rządzą sekretarze partii, tyle że się już tak nie nazywają i nadal wszystko idzie im bezkarnie, bo mają powiązania.
 
Dla obywateli zaś dzisiaj ci sami ludzie mają niezmiennie najwyższą pogardę, z którą obnoszą się w bezczelny sposób. Tak np. Marek Mrozowski nie stawił się na posiedzeniu Rady Miejskiej 19.02.2007 r., ale przysłał do odczytania list, w którym  wskazał na złamanie prawa przez Radę przy podejmowaniu uchwały 1 lutego.
 
Tupet z jakim senator Platformy Obywatelskiej, a do niedawna  zastępca Mrozowskiego,   Zbigniew Szaleniec wprowadził w błąd Radę Miejską  pojawiając się osobiście na posiedzeniu 19.02.2007 r.  i kłamiąc, że 99% rad w Polsce nie podjęło takich decyzji i czeka na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, jest tym samym tupetem złodzieja, który żył przez wiele lat kosztem dzieci mojej Matki, robotnicy fizycznej kopalni Czerwona Gwardia, bo pobierał latami wysoką pensję górnika dołowego, chociaż Zbigniew Szaleniec na dół kopalni nie zjeżdżał i nie pracował jako górnik.
 
Należy ujawnić nazwiska wszystkich oficerów i współpracowników Służby Bezpieczeństwa, a nie tylko tych, którzy sprywatyzowali sobie w bandycki sposób kopalnię Saturn (dawniej Czerwona Gwardia) i całą Polskę.  Tych, kórzy bronią psysposobionego majątku i dobrobytu trzymając się władzy z użyciem wszelkich środków. 
 
W Czeladzi jedno osiedle nosiło dawniej nazwę XXXV-lecia PPR-u, dzisiaj nazywa się już tylko XXXV-lecia. Drugie osiedle niezmiennie nosi imię Marcelego Nowotki, agenta NKWD, antypolskiego terrorysty. W Czeladzi są jeszcze dwa pomniki komunistyczne do zburzenia, i dwie kamery telewizyjne pilnujące w internecie jednego wejścia  do Urzędu Miejskiego.  Marek Mrozowski nie miał prawa instalowania tych kamer, za pomocą których każdy człowiek na świecie - ale i Mafia - może sobie przez 24 godz. na dobę obserwować wejście do Urzędu i śledzić ruch mieszkańców Czeladzi w Urzędzie Miejskim.
 
Bardzo wiele jest jeszcze innych nieprawidłowości, o których  mieszkańcy Czeladzi będą chcieli zapewne chętnie rozmawiać z wyznaczonym przez Pana Premiera urzędnikiem, który winien rządzić miastem przez najbliższe kilka lat. 
Polska musi być normalna i normalna musi być Czeladź, żeby chciało się w niej Polakowi żyć.
 
Z szacunkiem
 
Stefan Kosiewski
Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Europejskie Pons Gauli, KRS 0000041549  http://pons.blox.pl
 
http://87.239.46.2:10001/view/view.shtml?videos=&id=6197
http://87.239.46.2:20001/view/view.shtml?videos=&id=5153
www.czeladz.pl/content/view/119/lang,pl/ 

http://miasta.gazeta.pl/katowice/2029020,35019,3881720.html
http://solidarnosc.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?55233
http://de.blog.360.yahoo.com/blog-tvK3FF8idLFUrrYG9bEN;_ylt=AryiobVY6Tsn315J0sIMNWZEO.J3
http://tinyurl.com/32cwrs
 
sobota, 20 stycznia 2007
ZBK niewłaściwie interpretuje wniosek z 6.11.2006 r.
MYLNIE traktowany jest tu Wniosek o Repatriację do Ojczyzny
jak zwykły wniosek o przydział mieszkania
   

poniedziałek, 06 listopada 2006
o przyznanie mi mieszkania w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 5 w drodze Uchwały Rady Miejskiej, jak dla repatrianta

Stefan Kosiewski
Tuwima 27 m. 9
41-250 Czeladź

                                                                 Frankfurt, 6.11.2006

Zakład Budynków Komunalnych
Pan mgr inż. Maciej Bednarczyk
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
ul. Wojkowicka 2
41-250 Czeladź

ot.: ZBK-DL.71407/ZZ-02/06

 Szanowny Panie Dyrektorze,

 dziękując za Pismo z dn. 15.05.2006 /L.dz. 1204/06  wnoszę o

 przyznanie mi mieszkania w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 5 w drodze Uchwały Rady Miejskiej, dzięki której możliwy będzie mój powrót do Ojczyzny, tak samo jak w drodze Uchwały Rady Miejskiej przyznano w 2006 r. w Czeladzi mieszkanie dla rodziny obywatela Ukrainy, Andrieja Rodiuka.

 Wyjaśniam, że w odróżnieniu od sprowadzonego do Czeladzi przez burmistrza Marka Mrozowskiego Ukraińca o polskich korzeniach (ur. w 1964 r.) ja jestem urodzonym w 1953 r. i zamieszkałym wcześniej w Czeladzi Polakiem, który wobec zagrożeń ze strony Służby Bezpieczeństwa i Prokuratury Rejonowej w Katowicach zmuszony został do emigracji politycznej w stanie wojennym.

 Wyjaśniam dalej, że niniejszy wniosek chciałem złożyć 27.10.2006 r. osobiście na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Czeladzi pana mgra Janusza Gądkiewicza, lecz  sekretarka pana Przewodniczącego, pani Pilarek poinformowała mnie, że właśnie w tym dniu skończyła się kadencja Rady Miejskiej i Przewodniczący już nie pracuje. Pani Pilarek nie była skłonna do przyjmowania mojego wniosku, podobnie jak sekretarka burmistrza nie wykazała dla mnie należnego zrozumienia.

 Nie mogłem więc przy okazji zapytać Przewodniczącego Gątkiewicza także i o to, czy pani Pilarek jest krewną burmistrza Mrozowskiego i czy wiadomo było rywalizującemu w polityce komunalnej z burmistrzem przewodniczącemu Gątkiewiczowie o tym, kogo jeszcze ze swoich bliskich, czy też zaufanych sobie osób obsadził  burmistrz Mrozowski w Urzędzie Miejskim w Czeladzi, przed albo i po nadaniu przez siebie  20 października 2005 r. Kodeksu etycznego dla pracowników Urzędu Miasta Czeladź.

 Proszę o przekazanie niniejszego wniosku na ręce nowowybranego Przewodniczącego Rady Miejskiej Czeladzi.

 Z szacunkiem

 Stefan Kosiewski

http://czeladz.blox.pl/2006/11/o-przyznanie-mi-mieszkania-w-Czeladzi-przy-ul.html

poniedziałek, 06 listopada 2006
o przyznanie mi mieszkania w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 5 w drodze Uchwały Rady Miejskiej, jak dla repatrianta

Stefan Kosiewski
Tuwima 27 m. 9
41-250 Czeladź

                                                                 Frankfurt, 6.11.2006

Zakład Budynków Komunalnych
Pan mgr inż. Maciej Bednarczyk
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
ul. Wojkowicka 2
41-250 Czeladź

ot.: ZBK-DL.71407/ZZ-02/06

 Szanowny Panie Dyrektorze,

 dziękując za Pismo z dn. 15.05.2006 /L.dz. 1204/06  wnoszę o

 przyznanie mi mieszkania w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 5 w drodze Uchwały Rady Miejskiej, dzięki której możliwy będzie mój powrót do Ojczyzny, tak samo jak w drodze Uchwały Rady Miejskiej przyznano w 2006 r. w Czeladzi mieszkanie dla rodziny obywatela Ukrainy, Andrieja Rodiuka.

 Wyjaśniam, że w odróżnieniu od sprowadzonego do Czeladzi przez burmistrza Marka Mrozowskiego Ukraińca o polskich korzeniach (ur. w 1964 r.) ja jestem urodzonym w 1953 r. i zamieszkałym wcześniej w Czeladzi Polakiem, który wobec zagrożeń ze strony Służby Bezpieczeństwa i Prokuratury Rejonowej w Katowicach zmuszony został do emigracji politycznej w stanie wojennym.

 Wyjaśniam dalej, że niniejszy wniosek chciałem złożyć 27.10.2006 r. osobiście na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Czeladzi pana mgra Janusza Gądkiewicza, lecz  sekretarka pana Przewodniczącego, pani Pilarek poinformowała mnie, że właśnie w tym dniu skończyła się kadencja Rady Miejskiej i Przewodniczący już nie pracuje. Pani Pilarek nie była skłonna do przyjmowania mojego wniosku, podobnie jak sekretarka burmistrza nie wykazała dla mnie należnego zrozumienia.

 Nie mogłem więc przy okazji zapytać Przewodniczącego Gątkiewicza także i o to, czy pani Pilarek jest krewną burmistrza Mrozowskiego i czy wiadomo było rywalizującemu w polityce komunalnej z burmistrzem przewodniczącemu Gątkiewiczowie o tym, kogo jeszcze ze swoich bliskich, czy też zaufanych sobie osób obsadził  burmistrz Mrozowski w Urzędzie Miejskim w Czeladzi, przed albo i po nadaniu przez siebie  20 października 2005 r. Kodeksu etycznego dla pracowników Urzędu Miasta Czeladź.

 Proszę o przekazanie niniejszego wniosku na ręce nowowybranego Przewodniczącego Rady Miejskiej Czeladzi.

 Z szacunkiem

 Stefan Kosiewski

http://ipn.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?38979

    "Echo Czeladzi" - sierpień 2006 (4.77 MB)

wtorek, 19 września 2006
nawierzchnia idzie z ulicy na ulicę, a ludzie ze stołka na stołek po wyborach w Czeladzi 2006

  

 

http://www.bloglines.com/blog/sowa?id=11
poniedziałek, 04 września 2006
zamieni stryjek w Czeladzi kijek w tzw. wyborach demokratycznych

 Stefan Kosiewski i Janusz Gątkiewicz, kandydat lewicy na burmistrza

   

   

   obok schodów wyremontowanych przed rokiem tak, żeby burmistrz Marek Mrozowski miał za co odejść ze stanowiska, stoi pomnik ku chwale komunistów, którzy ukryli w 1927 roku swoją żydokomunistyczną tożsamość pod hasłem Bloku Jedności Robotniczej i jako taki oszukali władze nadzorujące wybory w Czeladzi, a jak już się wydało, to wybory zostały unieważnione, co nie przeszkodziło w 1977 roku Gierkowi w odsłonięciu pomnika, o który Pan Prezes Stefan Kosiewski zabiega, żeby go zburzyć, bo służy demoralizacji polskich dzieci i młodzieży

 

http://sowa.beeplog.de/17379_171395.htm

wtorek, 02 maja 2006
wrócić do Ojczyzny z emigracji politycznej, żeby wywiesić flagę narodową we własnym mieszkaniu po szpitalu psychiatrycznym
 

Janusz Gątkiewicz, Stefan Kosiewski - Sosnowiec 14.01.1999  Stowarzyszenie Europejskie PONS GAULI

Obok święta Niepodległości i Konstytucji 3-go Maja, jest także jeszcze jedno, choć mało popularne, polskie patriotyczne święto – Dzień Flagi Narodowej – przypadające na 2-go maja(...).    Bracie Polaku. Wywieś polską flagę narodową. Tylko polską. I bądź dumy!  http://www.onp-lp.org/lipart.php?lip=19   http://sowa.blogsource.com/post.mhtml?post_id=320102

Stefan Kosiewski

do Przewodniczącego Rady Miasta Czeladź,
Pana mgra Janusza Gątkiewicza

 Frankfurt nad Menem, 2 maja 2006 r.

 Szanowny Panie Przewodniczący,

 po 24 latach emigracji politycznej pragnę powrócić do Ojczyzny i wywiesić flagę narodową.  W tym celu złożyłem 13.4.2006 r. wniosek o najem mieszkania z zasobów komunalnych Gminy,

 w budynku byłego szpitala psychiatrycznego przy ul. Szpitalnej, przebudowywanego obecnie na "atrakcyjny budynek z równie wygodnymi mieszkaniami" ( "Echo Czeladzi". Miesięcznik Samorządowy Wydawca Urząd Miasta Czeladź, Nr 2, luty 2006, s.10, s.10-11).

 Jako przyszły lokator muszę zaprotestować przeciwko bezmyślności autorów projektu przebudowy budynku oraz braku nadzoru ze strony Zarządu Miasta, który winien ponieść odpowiedzialność za takie np. niedorzeczności, jak instalacja w budynku lokatorskim sali bilardowej i dwóch pokojów gościnnych.

Nikt pełnosprawny umysłowo nie uszczęśliwia przecież starych i schorowanych najemców lokali komunalnych salami bilardowymi oraz pokojami gościnnymi, z których nie będą lorzystać, a za które będą płacić (koszty utrzymania budynku).  Oczywiście, że można za dopłatami z budżetu miasta  rencistów oraz inwalidów wpędzić szybciej do grobu hałasem obijanych o siebie kul bilardowych, od których to chyba wzięła swoją nazwę choroba leczona jeszcze do niedawna w Czeladzi.

Przypominam, że burmistrz  Marek Mrozowski i jego zastępca Zbigniew Szaleniec (oecnie senator PO) sprzedali niedawno, z przeznaczeniem na dom masaży erotycznych, budynek po państwowym przedszkolu na osiedlu Piaski.  Pełno tam teraz atrakcji w pokojach gościnnych, obijają się i trzaskają kule bilardowe naruszając porządek mszy świętych w kościele świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafaela stojącym w bezpośrednim sąsiedztwie tego domu wesołości i rozrywki. Ksiądz dziekan Mieczysław Oset nie protestuje przeciwko tym szatańskim dziełom, bo biskup Sosnowca Adam Smigielski jest z ramienia Episkopatu odpowiedzialny za to,  by media nas ubogacały, a nie demoralizowały, a sympatyzuje z Radiem Maryja.

Szanowny Panie Przewodniczący,

 wobec zamiaru instalacji w budynku przy ul. Szpitalnej kosztownych wind dla osób poruszających się na wózkach, zamiast przekazania im mieszkań na parterze, wnioskuje o natychmiastowe zaprzestanie prowadzonych prac budowlanych i o przekazanie całości sprawy do Najwyższej Izby Kontroli.

Z szacunkiem

Stefan Kosiewski

http://sowa.beeplog.de/blog.pl?blogid=17379&sess=&categoryid=28146

 http://www.flickr.com/photos/55086731@N00/sets/1577289/show/

 

http://www.flickr.com/photos/55086731@N00/73411765/in/set-1577289/

           

 http://www.czeladz.pl/pdf/echocz_2005/ecz_02_2006.pdf

http://sowa.blogsource.com/?tag_text=politics

http://sowa.blogsource.com/?tag_text=life

środa, 26 kwietnia 2006
światowy antynaród bezwzględnych osobników, dla których bogiem jest pieniądz,

żydo-komunistyczna mentalność okupanta i prawo cadyka w Polsce sprawiają, że miliony Polaków pozbawia się w ich Ojczyźnie warunków do  życia: nie mając pracy i prawa do zasiłku Polacy zmuszani są do emigracji; miesięcznie opuszcza nasz kraj na stałe kilkadziesiąt tysięcy Rodaków.

Tymczasem mendy i  skomunysyny  pomnażają swój złodziejski kapitał.  Ten sam model przemian własnościowych realizowany jest we wszystkich innych krajach komunistycznych, od Wietnamu po Niemcy.  Narody świata zdominowane zostały przez jeden światowy antynaród  bezwzględnych osobników, dla których bogiem jest pieniądz, a szatan najwyższą instancją moralną. Za strukturami oficjalnej władzy uryta jest władza prawdziwa (objawiona częściowo w  Magdalence i  obwieszczona Polakom w Sejmie), władza przejmowana od 17.9.1939 r.  i prezkazywana z ojca na skomunysyna. 

Od najwyższego do najniższego szczebla; od Rządu i Kancelarii Prezydenta po Urząd Gminny;

press international em*PIK society
środa, 26 kwietnia 2006
Paweł Smoleński: Na co Maćkowi ta Warszawa? gazeta wyborcza 23-04-2006

 

http://sowa.mojblog.com/permalink.aspx?id=57063

Na co Maćkowi ta Warszawa?

 Paweł Smoleński 23-04-2006, ostatnia aktualizacja 21-04-2006 20:38

Trzymajcie się z dala od polityki - radził Maciej Łopiński swoim kolegom dziennikarzom. Sam został rzecznikiem prezydenta.

wtorek, 25 kwietnia 2006
JEDYNEGO SPRAWIEDLIWEGO Rzeczypospolitej Obojga Narodów świata postkomunistycznego w Radzie Miasta Czeladź

O wiele bardziej interesujące będzie jednak poznać - z imienia i nazwiska - JEDYNEGO SPRAWIEDLIWEGO Rzeczypospolitej Obojga Narodów świata postkomunistycznego w Radzie Miasta Czeladź,  który  odważnie zachował godność podczas głosowania  4.04.2006

 1 (słownie: jeden) Radny, który był za uwzględnieniem skargi p. Stefana Kosiewskiego

Ten wniosek kieruje się w ślad za wnioskiem z 13.4.2006.

- jako zał. do wniosku z 13.4.2006, w którym mowa:

 

"W tej sytuacji chciałbym, żeby Malczewski zapłacił za swoje postępowanie i aby został rozliczony z tego, że nie miałem pobytu czasowego w mojej ojczyźnie od 2002 r. Chcę aby w mojej sprawie zostały podjęte kroki mające na celu uznanie ciągłości mojego zameldowania".  

Radny Powiatowy Malczewski

bo jeśli PGK "ALBA" Czeladź (RN), o której mowa w oświadczeniu majątkowym Malczewskiego Krzysztofa to Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Rada Naczelna - to,  czy Radny Powiatowy z rodowodem komunistycznym, który poświadcza nieprawdę w  oświadczeniu majątkowym (pisze "nie dotyczy", a jest członkiem Rady Nadzorczej spółki z udziałem mienia komunalnego i otrzymuje za to pieniądze), a na boku prowadzi wredną działaność antypolską, wymierzoną m.in. przeciwko p. Stefanowi Kosiewskiemu - działając sam, z własnej i nieprzymuszonej woli,  czy w porozumieniu z innymi?

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa w Bedzinie: www.starostwo.bedzin.pl  
Rada Powiatu/Skład Rady/Malczewski Krzysztof

http://www.bip.starostwo.bedzin.pl/index.asp

Czeladź, 13.4.2006 bezprawne działanie władz miasta - protokół oględzin

13.4. 2006 r. mgr Aleksandra Ulewicz p.o. Kierownika Spraw Obywatelskich przeprowadziła oględziny i sporządziła protokół w brzmieniu jw. oraz poinformowała p. Stefana Kosiewskiego, że jego skarga dot. bezprawnego działania władz miasta Czeladź (burmistrz Marek Mrozowski, b. z-ca burmistrza Krzysztof Malczewski, obecnie wicestarosta Powiatu Będzin i b. z-ca burmistrza Zbigniew Szaleniec, Senator RP) została przyjęta, a 24.4.2006 do Urzędu Pocztowego we Frankfurcie wpłynęła w odpowiedzi przesyłka polecona datowana w Czeladzi 11.04.2006

zawierająca pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czeladzi z 07.04.2006 r., w którym

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi mgr Janusz Gątkiewicz wyjaśnia:

" Radni zostali zapoznani z treścią skargi na sesji w dniu 30 marca 2006 r., a następnie w dniu 4.04.2006 r. wysłuchali wyjaśnień Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Czeladź oraz zapoznali się z Pańskimi pismami kierowanymi do Burmistrza Miasta w 2002 i 2006 r.
Po rozpatrzeniu skargi Rada Miejska nie dopatrzyła się w postępowaniu Burmistrza odnośnie pańskiego zameldowania na terenie gminy Czeladź żadnych uchybień, uzyskał Pan bowiem informacje dot. warunków jakie winny być spełnione by mógł się Pan zameldować na pobyt czasowy na terenie naszego miasta.

Rada Miejska, głosami 1 - za, 4 - przeciw, 10 - wstrzymujących się, odrzuciła projekt uchwały w sprawie uwzględnienia Pańskiej skargi".


tymczasem już 10.08.2000 r. wypisane, podpisane i podstemplowane przez Urząd Miasta Czeladź Biuro Ewidencji Ludności Potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy stwierdza, że pan Stefan Kosiewski jest zameldowany w Czeladzi od 10.08.2000 r.

a mądrze zachował się 1 (słownie: jeden) Radny, który był za uwzględnieniem skargi, a dyplomatycznie zdystansowało się 10 (dziesięciu) Radnych, podczas gdy 4 (czterech) Radnych opowiedziało się za dalszym prowadzeniem bezprawnych działań uniemożliwiających panu Stefanowi Kosiewskiemu powrót do ojczyzny i rozprawienie się z reliktami żydo-komunistycznego terroru władzy w jego rodzinnym mieście.

 
w piśmie datowanym 10.9.2002 r.  z-ca burmistrza Krzysztof Malczewski  jednoznacznie przyrzekł:

" ...sprawę przedłużenia Pańskiego zameldowania w lokalu mieszkalnym przy ul. Tuwima 27/9 w Czeladzi, którego głównym najemcą jest Pańska Mama, przekażę do ponownego rozpatrzenia w Wydziale Gospodarki Lokalami". 

żydo-komunistyczne bezhołowie pozwoliło Imielskiemu Konradowi ( były Dyrektor Generalny Sląskiego Urzędu Wojewódzkiego, potem nawet Wicewojewoda) na snucie udokumentowanych powyżej przypuszczeń, że p. Stefan Kosiewski "nie podejmował starań w kierunku przedłużenia okresu czasowego zameldowania" , chociaż to wredne, antypolskie  przekłamanie żydo-komunistyczne dokonane zostało 26.9.2003 -  po zapoznaniu się przez  Imielskiego z pismem z 7.08.2002 r.  opatrzonym pieczęciąUrzędu Miasta Czeladź i sygnaturą akt

żydo-komunistyczna antypolska działalność  terrorystyczna  finansowana jest bezprawnie  ze środków publicznych - vide casus Malczewski,  Krzysztof (b. z-ca burmistrza Czeladzi, obecnie wicestarosta Powiatu Będzin), który

w oświadczeniu majątkowym w pozycji „jestem członkiem Rady Nadzorczej”

pisze „nie dotyczy”, a kasuje 7.200, 24 zł

http://www.bip.starostwo.bedzin.pl/docs/2335Malczewski%20Krzysztof.pdf

http://gurka.blox.pl

Kochajmy się jak bracia,  a rozliczmy Malczewskiego jak żydzi, bo

[1] USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
(Dz. U. z dnia 11 września 1997 r.).
Art. 19. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i
Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43) po art. 24d dodaje się
art. 24e-24h w brzmieniu:
"Art. 24e. 1.     Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani
otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do
wykonywania mandatu zgodnie z art. 23a ust. 1.
Art. 24f. 1.      Radni nie mogą prowadzić działalności
gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z
wykorzystaniem mienia komunalnego, a także zarządzać taką
działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w
prowadzeniu takiej działalności.
[2] USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym
Art. 24b. 1. Osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w
ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskała mandat,
oraz wykonywać funkcji kierownika w jednostce organizacyjnej tej
gminy. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu osoba ta
obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni
od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy.
2. Radny, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje urlop bezpłatny na okres
sprawowania mandatu oraz 3 miesięcy po jego wygaśnięciu.
wtorek, 28 lutego 2006
15.01.2006 odpowiadając na pismo z 15.01.2006 (zgodnie z KPA)
niedziela, 15 stycznia 2006
Stefan Kosiewski podejmował starania w Urzędzie Miasta Czeladź

 w styczniu 2006

14.1.2006 Stefan Kosiewski do Burmistrza Miasta Czeladź

Stefan Kosiewski - Tuwima 27 m.9  45-250 Czeladź                                    

                                                             

Urząd Miasta Czeladź

Burmistrz Marek Mrozowski

ul. Katowicka 45

41-250 Czeladź

 

Wniosek o uznanie ciągłości zameldowania dokonanego na podstawie zezwolenia wydanego 1.8.2000 r. przez z-cę Burmistrza Miasta Czeladź, Krzysztofa Malczewskiego

Szanowny Panie Burmistrzu,

w nawiązaniu do pisma Dyrektora Generalnego śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z 26.09.2003 r. (w zał.) przesyłam jako dowód moich starań pismo potwierdzone przez Urząd Miasta Czeladź 07.08.2002 r. wnioskujące o przedłużenie mojego zameldowania w Czeladzi. Zgodnie z art. 12. ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr.97, poz. 960 z późn. zm.)  podejmowałem w Urzędzie Miasta Czeladź starania w kierunku przedłużenia okresowego zameldowania, jak w latach poprzednich, a więc wymeldowanie mnie (niewyrażenie zgody na prośbę z 7.8.2002 r. o przedłużenie zameldowania)  było niezgodne z cyt. wyżej przepisem.

Wnioskuję jw. o uznanie ciągłości mojego zameldowania w Czeladzi od 2000 r.

W uzasadnieniu przypominam, że 2 stycznia 2003 r. w towarzystwie Pana Dra Dariusza Rozmusa złożyłem Panu Burmistrzowi wizytę w Urzędzie Miejskim, uczestniczył w niej w charakterze świadka były zastępca burmistrza Czeladzi, obecny Senator RP Zbigniew Szaleniec; dzwoniłem korzystając z Pana telefonu do Dyrektora Departamentu Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury RP Pana Maksymiliana Celedy. Jako Prezes Stowarzyszenia Europejskiego PONS GAULI chciałem naprawić krzywdy wyrządzone stosunkom polsko-żydowskim przez zniszczenia dokonane w tym czasie na żydowskim cmentarzu w Czeladzi. Pragnąłem zrealizować Projekt edukacyjny o charakterze „Przeszłość dla Przyszłości – Wspólna Przestrzeń Kulturowa”. Podtrzymuję zdanie wyrażone 22.8.2003 r. w piśmie do Prokuratury Rejonowej w Będzinie, że przestępstwem z zaniechania jest  podtrzymywanie nastrojów antysemickich, wzbudzanych przez działania tzw. nieznanych sprawców, nie podejmowanie działań na rzecz zbliżenia polsko-żydowskiego. 

Być może Pan Bóg tak zechce a zdrowie pozwoli i będę musiał wkrótce oddać moją osobę do dyspozycji w okręgu wyborczym, w którym w 2000 r. dokonałem w Polsce powtórnego zameldowania mojej osoby, po przymusowym wymeldowaniu związanym z koniecznością opuszczenia Ojczyzny w stanie wojennym. Formalnością niezbędną będzie przy tym wykazanie się zaświadczeniem o zameldowaniu przez okres dłuższy, niż 1 rok.

Polska została wprowadzona do Unii i zaangażowana w agresję na Irak przez ludzi inaczej myślących, niż ja i milion takich samych jak ja Polaków, którzy na różny sposób zostali zmuszeni wcześniej do opuszczenia Ojczyzny. -  Naród polski pozbawiony jest wsparcia moralnego, przywódców, pracy i środków informacyjnych, jest pozostawiony samotnie na pastwę losu powiedział kilka dni temu w Radiu Polonia w Chicago Pan Dr. Jan Pyszko, który w ostatnich wyborach prezydenckich skutecznie został wyeliminowany przez komunistów, pracowników i współpracowników różnych tajnych służb i sił, którzy zdominowali antypolskie i antypatriotyczne media w Polsce. 

Z poważaniem

Stefan Kosiewski

Do wiadomości: Przewodniczący Rady Miasta Czeladź Pan Dr. Janusz Gątkiewicz

http://sowa.blogsource.com/post.mhtml?post_id=185024

Stefan Kosiewski do Burmistrza Miasta Czeladź 14.1.2006 r.

o uznanie ciągłości zameldowania w Czeladzi od 2000 r.

 

| < Marzec 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Image Hosted by ImageShack.us
Weather Forecasts | Weather Maps | Weather Radar kosiewski.
Add me to your address book
Google Groups – wersja beta
Zapisz się do magazyn europejski
E-mail:
Odwiedź tę grupę